नवी पहाट

  0
  134

  एकदा पुन्हा नव्याने जीवन
  चक्र सुरु झाले आहे
  एक नवी आशा नवे विचार
  आणि नवी पहाट झाली आहे
  (छायाचित्र – शिवाजी सुरवसे )