संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाकडील विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

0
27

सोलापूर दि.18 (जि.मा.का.) :- संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत चर्मकार समाजासाठी विविध कर्ज योजना राबविल्या जातात. सन 2023-24 या आर्थिक वर्षाकरिता राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या (एन.एस.एफ.डी.सी.) योजना राबविण्यात येत असून,या योजनांचा चर्मकार समाजाने लाभ घ्यावा असे आवाहन संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी केले आहे.

महामंडळामार्फत सन 2023-24 या आर्थिक वर्षाकरिता राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या (एन.एस.एफ.डी.सी.) योजनेसाठी 4 हजार 800 लाभार्थ्यांना कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.एन.एस.एफ.डी.सी.नवी दिल्लीच्या मुदती कर्ज योजनेतंर्गत लहान उद्योग 1 लाख, 1 लाख 50 हजार व 2 लाख रुपये, चर्मोद्योग 2 लाख रुपये, लघुऋण वित्त योजना व महिला समृध्दी योजना प्रत्येकी 50 हजार रुपये योजनांसाठी मागील प्रलंबित नस्तींकरिता 22.21 कोटी इतका निधी प्राप्त झालेला आहे.

तसेच सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात एन. एस.एफ.डी.सी. यांच्या मुदती कर्ज योजनेतर्गंत लहान उद्योग 5 लाख रुपये, लघु ऋण वित्त योजना व महिला समृध्दी योजना प्रत्येकी रूपये 1 लाख 40 हजार रुपये तसेच नवीन महिला अधिकारीता योजना 5 लाख मंजूर झालेले आहेत. एन. एस.एफ.डी.सी. यांच्या शैक्षणिक कर्ज योजनेमध्ये वाढ झाली असून भारतामध्ये 20 लाख रुपये व विदेशामध्ये 30 लाखांपर्यंत कर्ज मंजूर करण्यात येईल.अधिक माहितीसाठी नजीकच्या महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयास भेट द्यावी, असे आवाहनही संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री गजभिये यांनी केले आहे.