प्रजासत्ताकदिन 2023, राजपथावर असा असणार महाराष्ट्राचा चित्ररथ

    0
    161

    कोल्हापूर, तुळजापूर, माहूर आणि वणी या साडेतीन शक्तीपीठांचा देखावा